121

Παπαδημητρίου Χάρης

Posted on

Δραστηριοποιείται στην Καρδίτσα. Είναι Ασφαλιστικός σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής από το 1999. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρδίτσας, μέλος της Ένωσης επιστημόνων Καρδίτσας και του Λαογραφικού Συλλόγου Καλλίχορος Καρδίτσας.