εθνική σύνταξη

asfaleia-syntaxhs

 

Το νέο πρόγραμμα αποταμίευσης της Εθνικής Ασφαλιστικής ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ δημιουργήθηκε για να ταιριάξει απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες όλων και είναι βασισμένο στις πρόσφατες αλλαγές της κοινωνικής ασφάλισης. Εξαιτίας της ευελιξίας του απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους μισθωτούς όσο και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Δυνατά στοιχεία:

  • Επιλογή ύψους ασφαλίστρου κατά την έναρξη του προγράμματος για τον σχεδιασμό της συνταξιοδότησης.
  • Από την αρχή ο ασφαλισμένος γνωρίζει το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα έχει εξασφαλίσει για 10, 15, 20 ή 25 χρόνια ή το εγγυημένο εφάπαξ ποσό που θα λάβει στη ηλικία που αυτός θα έχει επιλέξει.
  • Υψηλό εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο κατά τη διάρκεια της αποταμίευσης
  • Υψηλό εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο για το διάστημα της συνταξιοδότησης
  • Το κύρος της Εθνικής Ασφαλιστικής
  • Ευελιξία παροχών στην λήξη
  • Προστασία αγαπημένων προσώπων
  • Κατά την λήξη του προγράμματος, δίνει δυνατότητα επιλογής του τρόπου με τον οποίο θα καταβληθεί η σύνταξη, ανάλογα με τις τότε ανάγκες του ασφαλισμένου, ανάμεσα στο εγγυημένο ποσό μηνιαίας σύνταξης για την χρονική διάρκεια που επιθυμεί ή στο εγγυημένο εφάπαξ ποσό.
  • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ισόβιας σύνταξης ή ισόβιας σύνταξη με εγγυημένη περίοδο καταβολής 5 ή 10 έτη, μεταβίβασης της ισόβιας σύνταξης σε τρίτο πρόσωπο, κλπ.
  • Δυνατότητα διασφάλισης της απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματός σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου από εργασία.
Shopping Basket