διαδικασία αποζημίωσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 

Βήμα 1 Καλέστε τον ασφαλιστή σας ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 18189

Ενημερώστε για την πρόθεσή σας να νοσηλευτείτε, διευκρινίστε τυχόν απορίες σας και επιβεβαιώστε την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Βήμα 2 Αναγγελία νοσηλείας κατά την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο

Απευθυνθείτε στο γραφείο κίνησης του επιλεγμένου σας νοσοκομείου για να ενημερωθείτε για την διαδικασία εισαγωγής και έπειτα στο ιατρείο της Εθνικής Ασφαλιστικής που τυχόν λειτουργεί μέσα στο Νοσοκομείο. Στο ιατρείο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Βήμα 3 Δικαιολογητικά κατά την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο

  • Ταυτότητα και αριθμός συμβολαίου
  • Ιατρική γνωμάτευση
  • Αντίγραφα εξετάσεων σχετικά με την αιτία για την οποία πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή σας.
  • Θεωρημένο βιβλιάριο του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα έτσι ώστε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας σας ή σχετική δήλωσή σας εάν αυτός δεν υπάρχει.

Βήμα 4 Εξιτήριο από το Νοσοκομείο

Η πληρωμή των εξόδων γίνεται απευθείας από την Εθνική Ασφαλιστική, σύμφωνα πάντα με τους όρους του συμβολαίου. Προσκομίζοντας το θεωρημένο βιβλιάριό σας το ποσό της συμμετοχής σας μπορεί να μειωθεί ή να μηδενιστεί.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ‘Η ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Βήμα 1 Καλέστε τον ασφαλιστή σας ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 18189

Ενημερώστε για την πρόθεσή σας να νοσηλευτείτε, διευκρινίστε τυχόν απορίες σας και επιβεβαιώστε την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Βήμα 2 Αναγγελία νοσηλείας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 18189

Μία ημέρα πριν αναγγείλατε την εισαγωγή σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 18189 ώστε ο συνεργάτης ιατρός μας να σας επισκεφτεί στο Νοσοκομείο που έχετε επιλέξει.

Βήμα 3 Εισαγωγή στο Νοσοκομείο

Απευθυνθείτε στο γραφείο κίνησης του επιλεγμένου σας νοσοκομείου για να ενημερωθείτε για την διαδικασία εισαγωγής. Μην ξεχάσετε την ταυτότητά σας, τον αριθμό του συμβολαίου σας και το θεωρημένο βιβλιάριο του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα, για να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας.

Βήμα 4 Εξιτήριο από το Νοσοκομείο

Φροντίστε για το κόστος νοσηλείας σας και τις ιατρικές αμοιβές και η Εθνική Ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει απολογιστικά. Με άλλα λόγια θα καταβάλλετε τα έξοδα νοσηλείας και με τη σειρά της η Εθνική Ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει, πάντα σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου σας.

Πριν φύγετε σιγουρευτείτε ότι έχετε πάρει το εισιτήριο-εξιτήριο μαζί με τις πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις εξόδων και παροχής υπηρεσιών (όπως ιατρικές αμοιβές, κουπόνια φαρμάκων, γνωματεύσεις, ιατρικό ιστορικό κλπ).

Βήμα 5 Απευθυνθείτε στον Κοινωνικό σας φορέα

Υποβάλετε τα έξοδα νοσηλείας σας στον κοινωνικό ασφαλιστικό σας φορέα στην περίπτωση που δεν έχει απευθείας συνεργασία με τον φορέα σας. Θα πρέπει να ζητήσετε την πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής του φορέα στις συνολικές δαπάνες νοσηλείας σας και κρατείστε φωτοτυπίες των αποδείξεων των εξόδων.

Βήμα 6 Στείλτε στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ τα απαραίτητα έγγραφα για την αποζημίωσή σας

Παραδώστε στον ασφαλιστή σας όλα τα παραπάνω έγγραφα για την νοσηλεία και εκείνος θα φροντίσει για την αποζημίωσή σας. Στην περίπτωση που το ποσό αποζημίωσης ξεπερνά τις 15.000€ τότε θα πρέπει να έχετε φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας και φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικής εφορίας ή λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ) όπου θα εμφανίζονται το ΑΦΜ-ΔΟΥ και η διεύθυνση κατοικίας σας.

Βήμα 7 Παραλαβή επιταγής αποζημίωσης

Μέσα σε 15 ημέρες θα έχετε λάβει την αποζημίωσή σας από την Εθνική Ασφαλιστική.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Βήμα 1 Καλέστε στο εξειδικευμένο Συντονιστικό Κέντρο 210-6288052
Ενημερώστε για την πρόθεσή σας να νοσηλευτείτε, διευκρινίστε τυχόν απορίες σας και επιβεβαιώστε την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού μεταβείτε απευθείας σε Κλινική του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών που σας εξυπηρετεί. Εάν κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία σας το γραφείο κίνησης της Κλινικής θα ενημερώσει άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διαδικασία έγκρισης του περιστατικού.

Βήμα 2 Αναγγελία στο εξειδικευμένο Συντονιστικό Κέντρο 210-6288052

Αναγγείλετε την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο 5 ημέρες πριν την εισαγωγή δηλώνοντας: τα στοιχεία σας, την αιτία νοσηλείας, την κλινική του Ομίλου που επιλέξατε και την ημερομηνία εισαγωγής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση της νοσηλείας σας είναι: η ιατρική γνωμάτευση που περιγράφει την πάθηση και το λόγο εισαγωγής σας, αντίγραφα εξετάσεων σχετικών με την αιτία νοσηλείας και το θεωρημένο βιβλιάριο του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα ώστε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας σας ή σχετική δήλωσή σας εάν αυτός δεν υπάρχει.

Προσκομίστε τα δικαιολογητικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (agent@tcn.gr) είτε μέσω φαξ (210-8015444) είτε απευθείας στην Κλινική του Ομίλου που επιλέξατε. Σε περίπτωση που οι παραπάνω τρόποι δεν είναι εφικτοί τότε επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Βήμα 3 Εισαγωγή στο Νοσοκομείο

Αφού έχετε προσκομίσει τα δικαιολογητικά μπορείτε να προχωρήσετε σε εισαγωγή στο Νοσοκομείο.

Βήμα 4 Εξιτήριο από το Νοσοκομείο

Η νοσηλεία σας έχει ήδη εγκριθεί από την Εθνική Ασφαλιστική με την εισαγωγή σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε κατά την έξοδό σας από το νοσοκομείο είναι να εξοφλήσετε την τυχόν συμμετοχή σας στα έξοδα, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Έχοντας προσκομίσει το θεωρημένο βιβλιάριο του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα, το ποσό της συμμετοχής σας μειώνεται κατά το ποσό συμμετοχής του.

Shopping Basket