πλεονεκτικό

3

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν υψηλά ανώτατα όρια κάλυψης και χαμηλή προκαθορισμένη συμμετοχή στις δαπάνες νοσηλείας.

 • Προσφέρει κάλυψη ακόμη και στα πολύ σοβαρά περιστατικά αφού το υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας κατά νοσηλεία ανέρχεται στα 534.980 .
 • Παρέχει τη δυνατότητα μείωσης του ποσού της απαλλαγής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας επιλέγοντας κατώτερη θέση νοσηλείας από την θέση Α (η απαλλαγή για τη θέση Α είναι 1.500€, για τη θέση Β 1.275€ και για τη θέση Γ 1.050€).
 • Ο ασφαλισμένος είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων το ποσό που θα καταβάλει σε κάθε περίπτωση νοσηλείας του, Ελλάδα ή εξωτερικό, αφού επιβαρύνεται μόνο το ποσό της απαλλαγής και δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας.
 • Καλύπτει 100%τα χειρουργικά έξοδα επέμβασης χωρίς νοσηλεία (OneDay Clinic) σε συμβεβλημένα νοσοκομεία μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής.
 • Εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες ακόμη και στην περίπτωση μη νοσηλείας.
 • Στην περίπτωση νοσηλείας σας σε Κρατικό Νοσοκομείο, για την οποία δεν θα χρειαστεί να αποζημιωθείτε, παρέχεται Ημερήσιο Επίδομα. Ιδιαίτερα σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης παρέχεται Χειρουργικό Επίδομα. Για την ίδια νοσηλεία θα καταβάλλεται είτε το Ημερήσιο Επίδομα είτε το Χειρουργικό Επίδομα, όποιο είναι υψηλότερο.
 • Επιβραβεύει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση συμμετοχής του κοινωνικού ασφαλιστικού του φορέα στα έξοδα νοσηλείας.
 • Παρέχει δυνατότητα νοσηλείας μέχρι θέση Α.
 • Προσφέρει αξιοπρεπή πρωτοβάθμια περίθαλψη μέσω των συνεργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς, δωρεάν ετήσιο checkup, καθώς και εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις.
 • Απευθύνεται σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (εάν σπουδάζουν) και σε ενήλικες μέχρι 55 ετών.
 • Παρέχει δυνατότητα πλήρους κάλυψης της οικογένειας δίνοντας επιπλέον οικογενειακές εκπτώσεις (από 20% έως 50%) προβλέποντας και δωρεάν ασφάλιση τέκνου για τους πολύτεκνους.
 • Προσφέρει ισοβιότητα στον ασφαλισμένο.
Shopping Basket