ασφάλιση τουριστικών μονάδων – ξενοδοχείων

asfaleia-3enodoxion

 

H Εθνική Ασφαλιστική, σχεδίασε το πρόγραμμα «Εθνική & Τουρισμός», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που απευθύνεται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Το πρόγραμμα αυτό ήρθε να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Αγορά Ασφάλισης των μικρών & μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς τα περισσότερα προγράμματα αποτελούν προέκταση της ασφάλισης των επιχειρήσεων και όχι αποκλειστικά των ξενοδοχείων.

Το πρόγραμμα «Εθνική & Τουρισμός» διατίθεται σε 2 πακέτα (ΑΠΛΟ & ΠΛΗΡΕΣ) και δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής του.

Απευθύνεται στις μικρές ή και μεσαίες Τουριστικές Μονάδες (Ξενοδοχεία /Boutique Hotels/ Πανσιόν / Ξενώνες), εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και ανάλογη άδεια από τον ΕΟΤ, στα Ξενοδοχεία / Boutique Hotels/ Πανσιόν / Ξενώνες με ασφαλιζόμενη αξία κτίσματος ή / και περιεχομένου μέχρι € 4.400.000.

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

Απλό Πακέτο

 • Πυρκαγιά – πτώση κεραυνού
 • Πυρκαγιά απο δασός
 • Έκρηξη
 • Καπνός
 • Πτώση αεροσκαφών ή / και τμημάτων που αποσπάσθηκαν απο αυτά
 • Έξοδα κατεδάφισης ερείπιων, εκκαθάρισης και μεταφοράς υπολειμμάτων-συντριμματων
 • Καταιγίδα – θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι – χαλάζι – παγετός
 • Διάρρηξη, υπερχείλιση δεξαμενών και σωληνώσεων (κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης & εγκαταστάσεις sprinklers)
 • Προστασία υπασφάλισης (όρος πρόνοιας 10%)

 

 

 

 

Πλήρες Πακέτο

Οι καλύψεις του Απλού πακέτου και επιπλέον:

 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη βλάβη / βανδαλισμός
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & μηχανημάτων
 • Πτώση δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Καθίζηση- ύψωση -κατολίσθηση εδάφους
 • Θραύση υαλοπινάκων (θυρών, παραθύρων)
 • Ζημίες εξωτερικών πινακίδων & επιγράφων
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων (εντός ψυκτικών θαλάμων & ψυγείων)
 • Έξοδα κατάσβεσης/ πυρόσβεσης
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών & αμοιβών μηχανικών / αρχιτεκτόνων
 • Ζημίες του κτιρίου απο κλοπή (με διάρρηξη)
 • Κλοπή περιεχομένου (μετά από διάρρηξη)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους απο μετάδοση φωτιάς ή έκρηξης
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους απο διαρροή ύδατος

Προαιρετικές Καλύψεις

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε στο πακέτο ασφάλισης που έχετε επιλέξει (Απλό ή Πλήρες πακέτο), να προσθέσετε κάποιες ή όλες τις παρακάτω προαιρετικές καλύψεις:

 • Σεισμός
 • Απώλεια κερδών
 • Αστική ευθύνη απο τη λειτουργία


Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Εθνική & Τουρισμός” είναι τα εξής:

 • Χρησιμοποιεί μια ενιαία πρόταση ασφάλισης για τις βασικές και προαιρετικές καλύψεις, με αποτέλεσμα την απλή και γρήγορη συμπλήρωση της αίτησης που οδηγεί στην έκδοση ενός και μόνο ασφαλιστηρίου.
 • Προσφέρει καλύψεις με όρια σημαντικά που άπτονται των πραγματικών αναγκών της τουριστικής μονάδας, όπως της Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία των χώρων, με € 200.000 ή € 400.000 ετησίως.
 • Είναι ευέλικτο πρόγραμμα με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο πακέτα καλύψεων και σε επιπλέον προαιρετικές καλύψεις με ανάλογη προσαρμογή του συνολικού κόστους ασφάλισης.
 • Έχει τιμολογηθεί με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς, από τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας μας.
 • Διαμορφώνει ενιαία ασφάλιστρα για το κτίσμα ή/και το περιεχόμενο (σε καλύψεις με σεισμό ή χωρίς σεισμό).
 • Έχει ευέλικτη διαδικασία τιμολόγησης, που στηρίζεται στο ύψος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων (4 κατηγορίες), με μείωση του ασφαλίστρου όσο μεγαλώνει η αξία που ασφαλίζεται.
 • Ασφαλίζει τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις τους σε Αξία Καινούργιου.
 • Παρέχει δωρεάν κάλυψη της υπασφάλισης (σε ζημιά) μέχρι 10%.
 • Είναι το κατάλληλο πακέτο ασφάλισης που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τόσο του ξενοδοχείου όσο και του ξενοδόχου.
Shopping Basket