εθνική και παιδί

paidi22

 

Το νέο παιδικό πρόγραμμα αποταμίευσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει ένα εγγυημένο μελλοντικό εισόδημα για τα παιδιά σας, για τις σπουδές τους ή για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, ξεκινώντας από σήμερα με ένα μικρό ποσό ασφαλίστρων. Ταιριάζει απόλυτα στις σύγχρονες ανάγκες και αποτελεί ιδανική λύση στην συστηματική παιδική αποταμίευση που έχει ως στόχο την δημιουργία μελλοντικού εισοδήματος που θα βοηθήσει τα παιδιά σας να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.

Δυνατά στοιχεία:

  • Επιλογή ύψους ασφαλίστρου, με δυνατότητα αναπροσαρμογής.
  • Ευελιξία παροχών στη λήξη, ανάλογα με τις τότε ανάγκες του.
  • Υψηλό εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο για το διάστημα της αποταμίευσης
  • Υψηλό εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο κατά τη διάρκεια της σύνταξης
  • Το κύρος της Εθνικής Ασφαλιστικής
  • Εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή εφάπαξ σε προεπιλεγμένη ηλικία
  • Ασφαλιστική προστασία της επένδυσης σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του συμβαλλομένου πριν την έναρξη καταβολής της παροχής
  • Δυνατότητα είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πριν και μετά την έναρξη καταβολής του εγγυημένου μηνιαίου εισοδήματος.